Suntem autorizaţi C.N.C.A.N, pentru utilizarea, deţinerea şi transportul instalaţiilor nucleare în cadrul laboratorului CND Gamma situat în localitatea Piteşti.

Avem personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de instalare, a documentatiei tehnice preliminare, a documentatiei tehnice de automatizare la instalatiii sub presiune.

Societatea noastra are documentat, implementat si mentine un Sistem de Management al Responsabilitatii Sociale in conformitate cu cerintele standardului - SA 8000 : 2008.